Op weg naar een nieuwe toekomst met een nieuw gebouw

Met dank aan alle sponsoren in het bijzonder De Wilde Ganzen, is het mogelijk gemaakt de bouw van een nieuw jeugdcentrum in 2020 geheel af te ronden en in gebruik te kunnen gaan nemen. Een moeilijk jaar voor alle betrokken vanwege de wereldwijde Corona pandemie. Met...

Nieuwe Voedseluitreikingen

Op 28 november vond de laatste (5e) voedseluitreiking plaats van 2020 voor de allerarmsten onder de jeugd. Zo’n 289 kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de voedseluitreiking, getuige de foto’s .                                ...

Zaterdag 10 oktober 2020 voedseluitreiking

2e voedseluitreiking van 2020 in het nieuwe jeugdcentrum. Op zaterdag 10 oktober vond de 2e voedseluitreiking plaats aan de allerarmste (wees) kinderen. Maar liefst 289 kinderen zijn naar het centrum gekomen voor een voedzame maaltijd. Een stukje kip met een flinke portie maismeel, en wat gekookte groenten. Vrijwilligers bereiden het eten dat daarna aan de wachtende kinderen wordt uitgereikt.

Nieuwe Centrum geopend

Op 8 juni 2020 is het Nieuwe Opleidings- en jeugdcentrum geopend. Het bestuur feliciteert elkaar met deze bereikte mijlpaal. Eerder had men er al vergaderingen belegd. De oplevering heeft vertraging opgelopen vanwege Corona-maatregelen. Die maatregelen zijn versoepeld...

Laatste termijn overgemaakt naar Zambia

Op 2 april 2020 ontvingen we bericht van de coördinator Oscar Mulubwa dat de laatste termijn voor de bouw van het Nieuwbouwproject werd ontvangen. Daarmee moet het mogelijk zijn de diverse gebouwen voor de verschillende opleidingen, verder af te maken en te gaan inrichten. Een nadelig effect heeft te maken met de koers van de Zambiaanse kwacha. Door stijgende prijzen van brandstof, energie en vervoer wordt aanschaf van bouwmaterialen en inrichting ook duurder. Op dit moment hebben we nog geen volledig inzicht van het tekort op het budget, vooral omdat een aantal onderdelen nog in gang moeten worden gezet. Te denken valt aan de finale afwerking aan de buitenzijde, de bestrating van het terrein, de plaatsing van een toegangspoort en de aanschaf en installatie van een maismolen. Er lopen nog enkele aanvragen voor financiële ondersteuning en we vertrouwen daar binnenkort duidelijkheid in te krijgen. Desalniettemin zijn we al onze sponsoren en particulieren erg dankbaar voor het behaalde resultaat. De gebouwen staan er!!!!