Op 13 oktober vertrokken wij met het bestuur van BEZWA Foundation naar Zambia. Een dag later, op vrijdag 14 oktober landden wij in Ndola, Zambia. De vrouw van de heer Spansier en een goede vriend van de heren Noteboom en Den Heijer, maakten het reisgezelschap compleet, om met elkaar de officiële openingshandelingen van het nieuwe Jeugdcentrum bij te wonen.

Zaterdag 15 oktober Deze dag stond in het teken van een voedseluitreiking aan de allerarmste kinderen uit de sloppenwijk. Buiten waren de vrijwilligsters al druk bezig met koken en braden. Aanvankelijk was gerekend op maximaal 325 te verstrekken maaltijden, maar er kwamen ruim 500 kinderen op af. Heel mooi dat dit minimaal 1x per maand dankzij uw steun kan gebeuren!

 

 

 

Zondag 16 oktober We waren uitgenodigBezwa Foundationd om een kerkdienst bij te wonen, waar één van de bestuursleden in Zambia, zelf de voorganger is, namelijk pastoor Stanford. Men had een partij stoelen bij elkaar gezet waar de gasten uit Nederland gezamenlijk plaats konden nemen. Na de dienst zijn we naar een winkel gereden waar een voormalig leerling van de kleermakerij-opleiding inmiddels een eigen zaak had opgezet en zelfs al iemand in dienst had genomen. Fantastisch om te zien dat een opleiding ook tot tastbare en concrete oplossingen leidt die een weg uit het bestaan in armoede betekenen.

 

Bezwa FoundaitonMaandag 17 oktober  De dag was aangebroken waarop de officiële handelingen plaatsvonden die met de opening verband hielden. De inleiding werd verzorgd door een groep jongeren die judo beoefenden. Ook was er een gloedvolle speech van één van de jongeren die zijn opleiding in het centrum had afgerond met een diploma en heel blij was met de kansen die hem daardoor werden geboden op de arbeidsmarkt. Een kleurrijk lint werd met behulp van een schaar doorgeknipt en daarmee was de opening een feit geworden.

 

Bezwa FoundationDinsdag 18 oktober  De dagen die volgden werden gebruikt om met de bestuursleden, de coördinator van het centrum en ook de leraren zelf, in overleg te treden om de zorgen en wensen voor de toekomst met elkaar te delen.

 

 

 

 

Bezwa FoundationWoensdag 19 oktober  Tegen het einde van de reis werd een bezoek gebracht aan de Bethania gemeente.

 

 

 

 

 

 

Bezwa FoundationDonderdag 20 oktober Een indrukwekkende reis kwam daar mee tot een einde die zowel voor het bestuur in Zambia alsmede voor het bestuur in Nederland veel heeft betekend en tot voortzetting van het project zal  leiden om uiteindelijk het centrum zelf, haar bestaansrecht te laten ontwikkelen. De verbondenheid met elkaar werd aanmerkelijk verstevigd tijdens ons bezoek.

 

 

 

We werden dan ook met een hartelijk afscheid naar het vliegveld gebracht en hoopt eenieder op een weerzien. Het heeft ons heel dankbaar gemaakt dat deze, lang tot de verbeelding sprekende reis, in 2022 werkelijkheid is geworden.

Namens het bestuur van BEZWA Foundation Nederland
Franz Spansier
Voorzitter