Programma’s

BEZWA YOUTH PROJECT

Help MEe

VAKONDERWIJS

Het onderwijs richt zich vooral op skillstrainingen vanuit de gedachte dat een vak-vaardigheid altijd kan worden gebruikt om in eigen levensonderhoud te voorzien, ofwel in loondienst dan wel zelfstandig. Momenteel wordt er onderwijs gegeven in computervaardigheid en kleren maken. Onderwijs in hout- en metaalbewerking is in voorbereiding. Misschien kunnen we samenwerken met de buurman, die wasknijpers maakt voor de verkoop?

BEZWA-foundation

BEZWA YOUTH PROJECT

VOEDSELHULP

Zieke jongeren hebben het extra moeilijk. HIV-besmette kinderen worden dikwijls door hun familie in de steek gelaten. Waar mogelijk geeft het BEZWA youth center hen te eten. De mais wordt op eigen akker verbouwd en met behulp van een maismolen in eigen beheer gemalen en tenslotte tot maispap (nsima) gekookt in een eigen keuken. Ook wordt bijvoeding in de vorm van groente en fruit gegeven. Dit programma staat door de sterke toeloop (er zijn veel zieke kinderen) financieel sterk onder druk.

BEZWA YOUTH PROJECT

ONTSPANNING en VOORLICHTING

In het Jeugdcentrum komen jongerengroepen samen en repeteren jeugdkoren. Eveneens worden er video’s vertoond. Er kunnen ook spelletjes worden gedaan en op het omliggende terrein kan worden gevoetbald. Een bibliotheekje met lees- en studiemateriaal behoort tot het wensenpakket van dit programma. Tevens wordt er voorlichting gegeven over bijv. aidspreventie en lichamelijke hygiëne, maar ook over het opzetten van een (eenmans) onderneming. Mogelijk biedt het centrum in de toekomst ook ruimte voor voorbereidend middelbaar onderwijs.

BEZWA-foundation

Help MEe

SELF-SUSTAINABILITY PROGRAMMA’S

Een van de principes achter de steun aan het BEZWA Youth Project is de weg naar zelfstandigheid. Geen subsidie-afhankelijkheid en waar mogelijk op eigen benen. De inzet van een maismolen is een voorbeeld. Die maalt het door bewoners van het gebied meegebrachte mais en de kosten van de molenaar en energie kunnen goeddeels worden gedekt uit de opbrengsten van de verhuur aan anderen uit de gemeenschap. Nog een ander voorbeeld is de aanschaf van een wifi-installatie in samenwerking met ZAMTEL. Wifi is niet alleen nuttig bij het computeronderwijs, maar levert ook inkomen als anderen er gebruik van kunnen maken.

Hulp gevraagd

Help ons de jeugd van Chipulukusu een toekomstperspectief te bieden en de gevolgen van orkaan ANA het hoofd te bieden.