Nieuws

Artikelenoverzicht

Actuele ontwikkelingen – nieuwsbrief januari 2024

REIS naar Zambia van 5 t/m 16 januari 2024 Het was tijd om een bezoek te brengen aan het Jeugdcentrum in Ndola, aangezien het lokale bestuur wat sturing nodig had voor toekomstige koersbepaling. In het afgelopen kwartaal van 2023 is er contact ontstaan met een...

Lees meer

Kerstmis 2022

Het bestuur kijkt met veel dankbaarheid terug op een geslaagde periode van bezoek in oktober 2022. Het centrum is nu officiëel geopend en er is al veel vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd constateren we dat er nog veel werk e doen is in de komende 5 jaar. De COVID...

Lees meer

Terugblik op het bezoek aan Zambia

Op 13 oktober vertrokken wij met het bestuur van BEZWA Foundation naar Zambia. Een dag later, op vrijdag 14 oktober landden wij in Ndola, Zambia. De vrouw van de heer Spansier en een goede vriend van de heren Noteboom en Den Heijer, maakten het reisgezelschap...

Lees meer

Aanbieding koffer met naaigerei uit Nederland

Op 18 oktober 2022 werd de meegenomen koffer uit Nederland met allerlei naaispullen voor de kleermakerij klas aangeboden. Het naaigerei is in de afgelopen twee jaar verzameld door de (vrouwelijke) leden van de Evang.Luth.Gem.Utrecht. Vele klosjes garen, band,...

Lees meer

Het BEZWA Bestuur vertrekt 13 oktober naar Zambia

Formeel zijn de gebouwen van het BEZWA Jeugdcentrum nog niet geopend al werden daar wel vanaf half 2020 de opleidingen gegeven. Door de Corona pandemie was eerder reizen naar Zambia niet verantwoord maar nu vertrekt het bestuur, bestaande uit 4 personen, donderdag 13...

Lees meer

Voortgang in opleidingen begin april 2021

Begin april 2021 zijn de opleidingen in het Jeugdcentrum in volle gang. Bijgevoegd zijn enkele voorbeelden van de opleiding tot elektricien, catering, computerklas en naaister. De opleidingen kunnen op ruime belangstelling rekenen. In juli 2021 zal een deel van de...

Lees meer

Diploma uitreiking op 18 januari 2021 een feit

Op 18 januari 2021 vond een indrukwekkende eerste diploma uitreiking plaats in het centrum. Ondanks diverse tegengeslagen in 2020, o.a. een lock-down periode en een late aansluiting van het centrum op het elektriciteitsnet, hebben 42 jongeren kans gezien hun diploma...

Lees meer

1e Voedseluitreiking in 2021

Op 5 januari 2021 vond de eerste voedseluitreiking plaats van 2021. Deze was feitelijk bedoeld om enkele dagen voor Kerstmis te houden maar eind november vond de voorgaande uitreiking plaats en besloot men het jaar met nieuw elan te beginnen. Vele vrijwilligers hebben...

Lees meer

Op weg naar een nieuwe toekomst met een nieuw gebouw

Met dank aan alle sponsoren in het bijzonder De Wilde Ganzen, is het mogelijk gemaakt de bouw van een nieuw jeugdcentrum in 2020 geheel af te ronden en in gebruik te kunnen gaan nemen. Een moeilijk jaar voor alle betrokken vanwege de wereldwijde Corona pandemie. Met...

Lees meer

Nieuwe Voedseluitreikingen

Op 28 november vond de laatste (5e) voedseluitreiking plaats van 2020 voor de allerarmsten onder de jeugd. Zo'n 289 kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de voedseluitreiking, getuige de foto's .                                   

Lees meer

Zaterdag 10 oktober 2020 voedseluitreiking

2e voedseluitreiking van 2020 in het nieuwe jeugdcentrum. Op zaterdag 10 oktober vond de 2e voedseluitreiking plaats aan de allerarmste (wees) kinderen. Maar liefst 289 kinderen zijn naar het centrum gekomen voor een voedzame maaltijd. Een stukje kip met een flinke portie maismeel, en wat gekookte groenten. Vrijwilligers bereiden het eten dat daarna aan de wachtende kinderen wordt uitgereikt.

Lees meer

Nieuwe Centrum geopend

Op 8 juni 2020 is het Nieuwe Opleidings- en jeugdcentrum geopend. Het bestuur feliciteert elkaar met deze bereikte mijlpaal. Eerder had men er al vergaderingen belegd. De oplevering heeft vertraging opgelopen vanwege Corona-maatregelen. Die maatregelen zijn versoepeld...

Lees meer

Laatste termijn overgemaakt naar Zambia

Op 2 april 2020 ontvingen we bericht van de coördinator Oscar Mulubwa dat de laatste termijn voor de bouw van het Nieuwbouwproject werd ontvangen. Daarmee moet het mogelijk zijn de diverse gebouwen voor de verschillende opleidingen, verder af te maken en te gaan inrichten. Een nadelig effect heeft te maken met de koers van de Zambiaanse kwacha. Door stijgende prijzen van brandstof, energie en vervoer wordt aanschaf van bouwmaterialen en inrichting ook duurder. Op dit moment hebben we nog geen volledig inzicht van het tekort op het budget, vooral omdat een aantal onderdelen nog in gang moeten worden gezet. Te denken valt aan de finale afwerking aan de buitenzijde, de bestrating van het terrein, de plaatsing van een toegangspoort en de aanschaf en installatie van een maismolen. Er lopen nog enkele aanvragen voor financiële ondersteuning en we vertrouwen daar binnenkort duidelijkheid in te krijgen. Desalniettemin zijn we al onze sponsoren en particulieren erg dankbaar voor het behaalde resultaat. De gebouwen staan er!!!!

Lees meer

Foto’s van de bouwontwikkelingen per 1 februari

  De bepleistering aan de buitenzijde is in volle gang en binnen wordt het eerste leslokaal zichtbaar en de grote deuren die naar de toekomstige werkplaats voor de verschillende opleidingen leiden. Geweldig om te zien! Binnenkort volgt informatie over het starten van...

Lees meer

Nieuwbouw gaat voorspoedig, situatie op 14-1-2020

Laatste foto’s van de nieuwbouw van het jeugdcentrum gemaakt op 14 januari 2020. Er wordt hard gewerkt om delen van de gebouwen gereed te maken voor de diverse klassen. Eén ruimte is al provisorisch dicht gemaakt om de inventaris in te kunnen opslaan die tussen 1 en 8 januari j.l. moest worden weggehaald bij de Betaniya kerkgemeente.

Lees meer

4e Voedseluitreiking op 7 december 2019

251 kinderen ontvingen op 7 december een gratis maaltijd. Het was de 4e maal in 2019 voor de allerarmsten. De opkomst van kinderen was iets minder in aantal door de vele regenval die dag. Alles moest dus binnen worden georganiseerd.

Lees meer

2e termijn van € 15.000,– overgemaakt

De afgelopen week is de 2e termijn voor de bouw overgemaakt. Vandaag (20 nov.) was er bericht uit Zambia dat het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening. De bouw kan worden vervolgd met de bouwploeg en onder toeziend oog van de coördinator. De contouren worden duidelijk zichtbaar.

Lees meer

Hulp gevraagd

Help ons de jeugd van Chipulukusu een toekomstperspectief te bieden en de gevolgen van orkaan ANA het hoofd te bieden.