Diploma uitreiking op 18 januari 2021 een feit

Op 18 januari 2021 vond een indrukwekkende eerste diploma uitreiking plaats in het centrum. Ondanks diverse tegengeslagen in 2020, o.a. een lock-down periode en een late aansluiting van het centrum op het elektriciteitsnet, hebben 42 jongeren kans gezien hun diploma...

1e Voedseluitreiking in 2021

Op 5 januari 2021 vond de eerste voedseluitreiking plaats van 2021. Deze was feitelijk bedoeld om enkele dagen voor Kerstmis te houden maar eind november vond de voorgaande uitreiking plaats en besloot men het jaar met nieuw elan te beginnen. Vele vrijwilligers hebben...

Op weg naar een nieuwe toekomst met een nieuw gebouw

Met dank aan alle sponsoren in het bijzonder De Wilde Ganzen, is het mogelijk gemaakt de bouw van een nieuw jeugdcentrum in 2020 geheel af te ronden en in gebruik te kunnen gaan nemen. Een moeilijk jaar voor alle betrokken vanwege de wereldwijde Corona pandemie. Met...

Nieuwe Voedseluitreikingen

Op 28 november vond de laatste (5e) voedseluitreiking plaats van 2020 voor de allerarmsten onder de jeugd. Zo’n 289 kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de voedseluitreiking, getuige de foto’s .                                ...

Zaterdag 10 oktober 2020 voedseluitreiking

2e voedseluitreiking van 2020 in het nieuwe jeugdcentrum. Op zaterdag 10 oktober vond de 2e voedseluitreiking plaats aan de allerarmste (wees) kinderen. Maar liefst 289 kinderen zijn naar het centrum gekomen voor een voedzame maaltijd. Een stukje kip met een flinke portie maismeel, en wat gekookte groenten. Vrijwilligers bereiden het eten dat daarna aan de wachtende kinderen wordt uitgereikt.

Nieuwe Centrum geopend

Op 8 juni 2020 is het Nieuwe Opleidings- en jeugdcentrum geopend. Het bestuur feliciteert elkaar met deze bereikte mijlpaal. Eerder had men er al vergaderingen belegd. De oplevering heeft vertraging opgelopen vanwege Corona-maatregelen. Die maatregelen zijn versoepeld...
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly