REIS naar Zambia van 5 t/m 16 januari 2024

Het was tijd om een bezoek te brengen aan het Jeugdcentrum in Ndola, aangezien het lokale bestuur wat sturing nodig had voor toekomstige koersbepaling. In het afgelopen kwartaal van 2023 is er contact ontstaan met een Nederlands echtpaar dat ook in Ndola werkt. Zij zijn afkomstig van een kerkelijke gemeente in Emmeloord en zijn werkzaam voor een vergelijkbare organisatie genaamd Isubilo. Deze organisatie zet zich in voor de meest kwetsbare arme (wees)kinderen in een wijk van Ndola. Het echtpaar heeft al enige ervaring opgedaan met hun organisatie en is bereid het bestuur in Zambia te ondersteunen bij het bereiken van toekomstige doelen en plannen.

Hier zien we Paul (rechts op de foto) Hollander, die vanuit hun geloofsovertuiging daadwerkelijk de stap naar evangelisatiewerk en hulp aan de armen hebben gezet. Zij zullen ondersteuning bieden bij de uitvoering van de BEZWA-plannen. De reis omvatte veel overleg en bezoeken, zoals dit overleg met de coördinator Oscar (links op de foto) en de penningmeester van BEZWA Zambia, pastor Kampewu.

 

Het bezoek aan Isubilo maakte concreet zichtbaar wat er in dat centrum plaatsvindt. Er is ook een maismolen geïnstalleerd en een afdeling voor houtbewerking opgezet. Bij BEZWA Zambia hebben we opnieuw de timmermanswerkplaats bezocht om te zien hoe de samenwerking met de Father Don Stichting verloopt. Momenteel zijn er drie jonge timmerlieden net gestart in het nieuwe jaar. Inmiddels is gebleken dat er ook bij Isubilo, die tevens een timmermansafdeling hebben, weinig belangstelling is voor de opleiding. Daarom heeft het BEZWA-bestuur in Zambia besloten om de timmermansopleiding op te heffen en de studenten over te plaatsen naar Isubilo. De jongeren in opleiding hebben er volledig mee ingestemd.

Belangrijk waren ook de ontmoetingsmomenten met de leraren van de 4 opleidingen: catering, kleding maken, computerkennis en elektrotechniek. Vooral voor de catering is er veel belangstelling; maar liefst 32 studenten zijn begonnen aan de opleiding.

Vanwege de heersende cholera-besmetting rondom de hoofdstad Lusaka zouden de opleidingen van 2024 pas op 29 januari van start gaan. Tot die tijd waren alle openbare scholen en opleidingen gesloten. Inmiddels zijn de opleidingen daadwerkelijk van start gegaan.

Het is vermeldenswaardig dat de Zambiaanse overheid regels heeft uitgevaardigd die van belang zijn voor vrijwilligers die zich inzetten voor armoedebestrijding. Deze regels hebben betrekking op het feit dat vrijwilligers recht hebben op een min of meer wettelijk vastgelegde vergoeding die vrijgesteld is van belastingheffing. Vanaf 1 januari 2024 zal ook een bijbehorend ‘vrijwilligerscontract’ worden ingevoerd voor leraren, de huismeester en de coördinator. Dit betekent wel dat er een verhoging van het beschikbare financiële budget noodzakelijk zal zijn.

Terugkijkend op het recente bezoek was er een belangrijk moment van ontmoeting met de blinde/invalide bewoners van de twee huisjes. Deze huisjes zijn met hulp van de Lutherse Gemeente Utrecht en de bijzondere inzet van wijlen ds. Aart-Jan van den Berg in 2022 gebouwd, maar waren nog niet helemaal af vanwege een tekort aan beschikbare middelen. Dankzij een gift van de familie Van den Berg zijn de twee huisjes nu volledig afgebouwd, en er was zelfs nog een klein bedrag over om hen in contanten te overhandigen. Ze waren zeer dankbaar voor deze ondersteuning. Enkele weken later zijn de huisjes gepleisterd en zijn er ramen geplaatst.

Tijdens de vergaderingen met het bestuur in Zambia was er gelegenheid om stil te staan bij de vervulling van een belofte. Dit betrof een metalen gedenkbord(je) dat aan het lokale bestuur werd overhandigd. Het is een in memoriam voor de grondlegger van de BEZWA Foundation, Prof. Klaas Zwanepol. Op het bordje staat onder andere ‘May his spirit always be here’. Het is een blijvende herinnering die aan de buitenzijde van het hoofdgebouw kan worden opgehangen. Het bordje werd overhandigd aan de voorzitter van BEZWA, Father Zulu.

Een voedseluitreiking tijdens het bezoek mag natuurlijk niet ontbreken. Op zaterdag 13 januari, een regenachtige dag, kwamen ongeveer 250 kinderen naar het centrum voor een voedzame maaltijd. Door de regen waren er aanzienlijk minder kinderen aanwezig (vanwege de loopafstanden) dan gebruikelijk, maar degenen die kwamen waren zeer dankbaar voor het gebaar.

De opzet van de voedseluitreiking zal veranderen, zoals inmiddels door het lokale bestuur is besloten. De bedoeling is dat er enkele malen per week aan een kleinere, zorgvuldig geselecteerde groep arme kinderen een gratis maaltijd wordt aangeboden. Het bestuur in Zambia is gestart met het opstellen van een plan hiervoor. Via de vier bestuursleden, die allen een parochie bedienen als predikant, kan eenvoudig worden vastgesteld welke kinderen hiervoor in aanmerking zouden komen. Op deze manier zullen de kinderen meer hebben aan regelmatig terugkerende maaltijden in plaats van eenmaal per maand.

Tijdens de afsluitende vergadering van mijn bezoek werd gezamenlijk overlegd met enkele personen van het Isubilo-project, waaronder Paul Hollander en twee collega’s, en het BEZWA-bestuur.

Hierin werd vastgesteld en besloten dat er een samenwerking tot stand zal komen tussen beide organisaties, waarin het behulpzaam zijn naar elkaar voorop zal staan. Als voorbeeld is gebleken dat enkele computers stuk zijn of nieuwe onderdelen nodig hebben.

Bij Isubilo zal de apparatuur worden onderzocht om, waar mogelijk, reparaties uit te voeren. We moeten ons ook bewust zijn van het feit dat de computers snel verouderen, en nu ze al bijna 5 jaar in gebruik zijn, door nieuwe zullen moeten worden vervangen. Daarnaast is er nog geen printer beschikbaar in het lokaal van de computeropleiding; deze zal moeten worden aangeschaft om de leerlingen ook het printen van opdrachten te laten uitvoeren. Ook hier zal opschaling in de begroting noodzakelijk zijn.

Tot slot, een selfie van de coördinator Oscar en mijzelf, genomen tijdens het afscheid op de luchthaven van Ndola op 15 januari 2024.

Met dit verslag van de reis hoop ik u op de hoogte te hebben gebracht van de recente ontwikkelingen in het BEZWA Jeugdcentrum, die een optimistische blik op de toekomst werpen. Samen met het advies van Paul Hollander streven we ernaar deze ontwikkelingen te realiseren.

We houden u op de hoogte en waarderen het zeer als u ons wilt steunen met een financiële bijdrage. Een voorlopige begroting voor 2024 is toegevoegd aan de website onder het kopje “jaarverslagen”.

 

Namens het bestuur,

Franz Spansier

Voorzitter