De opbrengst van de collecte voor BEZWA in de gemeente Houten in de weken 8 en 9 van 2020 heeft een bescheiden maar ook een bemoedigend resultaat opgeleverd. Er was een oproep geplaatst in de lokale krant voor collectanten maar niemand heeft zich gemeld. Door het plaatsen van dit bericht op de website komt daar voor de volgende collecte hopelijk verandering in. Dan speelde ook de krokusvakantie een rol en niet te vergeten het regenachtige weer waardoor op enkele dagen niet kon worden gecollecteerd. Desondanks heeft de collecte € 787,– opgebracht, een bescheiden maar ook bemoedigend resultaat.