Op 8 juni 2020 is het Nieuwe Opleidings- en jeugdcentrum geopend. Het bestuur feliciteert elkaar met deze bereikte mijlpaal. Eerder had men er al vergaderingen belegd. De oplevering heeft vertraging opgelopen vanwege Corona-maatregelen. Die maatregelen zijn versoepeld waardoor ingebruikname mogelijk wordt.

 

Het centrum is nog niet volledig gereed voor alle cursussen, men wacht nog op de knop die moet worden omgezet door het Energiebedrijf voor de energielevering aan het   centrum. De installaties zijn gebruiksklaar opgeleverd door de aannemer, een kwestie van meewerken dus. Een kijkje naar de Hoofdpoort en zicht op de Entree

Naaimachines staan klaar om in gebruik te worden genomen  evenals de maismolens die voor eigen opbrengsten moeten gaan zorgen

.

Nog wat foto’s aan de binnenzijde van het terrein en de buitenkant van de ommuring