Doneren

Word donateur

Eenmalig geven

Op onze site staan de lopende projecten. U kunt eenmalig geven of donateur worden. Uw donatie kunt u over maken op naam van BEZWA FOUNDATION; IBAN nummer NL36 SNS B09 24 82 17 60. Bic nummer SNSBNL2A. U kunt ook aangeven dat het een vrije donatie betreft.

Donateur worden

Als u donateur wilt worden van ‘BEZWA Community Youth Center’, betaalt u per periode een door u gekozen bedrag, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Met dit geld helpt u ons meer initiatieven te steunen. U kunt donateur worden door te mailen naar info@bezwa.nl of vul het formulier in en verstuur dit naar ons als u meer informatie over wilt krijgen.

Gegevens Stichting BEZWA-Foundation

De activiteiten van het Ndola-Jeugdproject (ook Jeugdopvang Chipulukusu of BEZWA-Project genaamd) zijn per 28-07-2015 ondergebracht bij de Stichting BEZWA foundation. De belastingdienst heeft de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Giften aan de BEZWA foundation zijn fiscaal aftrekbaar.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen uitkering of beloning voor hun activiteiten. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u onder het hoofdstuk jaarverslag en nieuws.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

In het kader van de ANBI verlangt de overheid (vanaf 1 januari 2014) dat een aantal gegevens via internet bekend wordt gemaakt. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

RSIN: 855413748

Vragen

Heb jij nog vragen of wil je meer informatie?