Bezwa community youth center

Bemoedigend initiatief in een Zambiaanse sloppenwijk

De BEZWA-Foundation is in 2015 opgericht om de reeds bestaande privéfondswerving ten behoeve van het BEZWA Jeugdcentrum in Chipulukusu (Zambia) te bestendigen. De stichting richt zich op instellingen en particulieren die eraan willen bijdragen om de jongeren uit deze sloppenwijk uitzicht te geven op een beter bestaan.

Vakonderwijs

Het onderwijs richt zich vooral op skills training vanuit de gedachte dat een vak-vaardigheid altijd kan worden gebruikt om in je eigen levensonderhoud te voorzien in loondienst of zelfstandig.

Voedselhulp

Zieke jongeren hebben het extra moeilijk. HIV-besmette kinderen worden dikwijls door hun familie in de steek gelaten. Waar mogelijk, in 2019 zes maal, geeft het BEZWA YOUTH Center hen te eten.

Ontspanning & Voorlichting

In het Jeugdcentrum komen jongerengroepen samen, repeteren jeugdkoren. Ook worden er video’s vertoond…

Self-Sustainability Programma’s

De BEZWA-Foundation geeft waar mogelijk steun aan een enige jaren geleden gestart jeugdproject (in 2014 genoemd: BEZWA) in Chipulukusu, een straatarme sloppenwijk in Ndola (Noord-Zambia).

Help MEe

Jeugd- en opleidingscentrum in Chipulukusu

Help mee met de bouw van een nieuw opleidingscentrum in Ndola / Zambia en geef de jeugd een kans, met een vakopleiding, de armoede de rug toe te keren. In het BEZWA-Jeugdcentrum zullen de volgende activiteiten plaats gaan vinden: Voorlichting (o.a. Lichaamshygiëne en AIDS-preventie) geven en wordt jongeren ontspanning (bijv. video’s) aangeboden. Ook worden lokalen ingericht voor vakonderwijs, o.a. computerkennis, kleding maken, koken en catering alsmede elektrotechniek. Gestart gaat ook worden met een opleiding voor timmerman.

Laatste termijn overgemaakt naar Zambia

Op 2 april 2020 ontvingen we bericht van de coördinator Oscar Mulubwa dat de laatste termijn voor de bouw van het Nieuwbouwproject werd ontvangen. Daarmee moet het mogelijk zijn de diverse gebouwen voor de verschillende opleidingen, verder af te maken en te gaan inrichten. Een nadelig effect heeft te maken met de koers van de Zambiaanse kwacha. Door stijgende prijzen van brandstof, energie en vervoer wordt aanschaf van bouwmaterialen en inrichting ook duurder. Op dit moment hebben we nog geen volledig inzicht van het tekort op het budget, vooral omdat een aantal onderdelen nog in gang moeten worden gezet. Te denken valt aan de finale afwerking aan de buitenzijde, de bestrating van het terrein, de plaatsing van een toegangspoort en de aanschaf en installatie van een maismolen. Er lopen nog enkele aanvragen voor financiële ondersteuning en we vertrouwen daar binnenkort duidelijkheid in te krijgen. Desalniettemin zijn we al onze sponsoren en particulieren erg dankbaar voor het behaalde resultaat. De gebouwen staan er!!!!

Hulp gevraagd

Help ons de jeugd van Chipulukusu een toekomstperspectief te bieden

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly