Met dank aan alle sponsoren in het bijzonder De Wilde Ganzen, is het mogelijk gemaakt de bouw van een nieuw jeugdcentrum in 2020 geheel af te ronden en in gebruik te kunnen gaan nemen. Een moeilijk jaar voor alle betrokken vanwege de wereldwijde Corona pandemie. Met hulp van onze sponsoren gaan we door het centrum in de komende jaren zelfvoorzienend te maken. We vragen uw hulp om dit mooie en geslaagde project verder in de toekomst te brengen. Helpt u (weer) mee?