Op 28 november vond de laatste (5e) voedseluitreiking plaats van 2020 voor de allerarmsten onder de

jeugd. Zo’n 289 kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de voedseluitreiking, getuige de foto’s

.