In mei 2018 brachten de voorzitter en de penningmeester een bezoek aan het BEZWA COMMUNITY YOUTH SKILLS CENTRE, kortweg het BEZWA-PROJECT, in Chipulukusu, Zambia.

Een goede reis waarin veel werd bereikt in voortgang en samenwerking.  Helaas werd Prof. Klaas Zwanepol, stichter en voorzitter van BEZWA, ernstig  ziek kort na onze terugkeer in Nederland en overleed op 30 juni 2018. Een moeilijke periode van verdriet en rouw volgde in de maanden daarna.

Voor mij, als penningmeester en nu wnd voorzitter van BEZWA FOUNDATION, ontstond al direct het gevoel dat wat is opgebouwd in Zambia, moet worden voortgezet totdat men zelfstandig kan gaan functioneren.

In de contacten die ontstonden met mevrouw Christien Zwanepol werd snel duidelijk dat zij betrokken wilde zijn bij het BEZWA project. Zij nam het besluit deel uit te willen maken van het bestuur en als zodanig functioneert zij thans binnen de BEZWA Foundation.

Het bericht van overlijden van Prof. Zwanepol kwam in Zambia hard aan. Vol ongeloof reageerde men op het bericht. Immers enkele weken ervoor was hij energiek en enthousiast aan het werk voor het project in Zambia. De dag van de begrafenis kwamen in Zambia het bestuur, leraren en coordinator in het project bijeen als medeleven met de familie en het bestuur in Nederland.

Op 5 oktober 2018 was er een bestuursvergadering waaraan Christien Zwanepol voor de eerste maal deel nam. Inmiddels was contact gelegd met Wilde Ganzen om te zien of men bereid was deel te nemen aan het BEZWA project. Men wilde bij Wilde Ganzen alleen mee gaan doen als BEZWA een NGO registratie zou hebben. (NGO= Non Gouvernamental Organisation). Die insteek maakte dat we het snel eens werden dat een nieuwe reis naar Zambia gemaakt moest worden. Noodzakelijk om de NGO registratie te verkrijgen maar tevens om een herdenkingsmoment in te vullen voor het overlijden van Klaas Zwanepol om het gezamenlijk verdriet te delen. Zo is nadien een reis geboekt voor de periode 3 t/m 18 december 2018. Er is een apart verslag voor deze reis opgenomen onder Nieuws.


 

  • Het drukke programma omvatte gesprekken met bestuurders en uitvoerders, maar ook met deelnemers en andere jongeren uit de community. Eveneens vond overleg plaats met kerkelijke en overheidsinstanties en met mogelijke samenwerkingspartners. Dat laatste heeft veel praktisch inzicht opgeleverd en wordt voorts opgepakt door de coördinator.
  • Een nieuwe BEZWA/board is van start gegaan kort voor het vertrek naar Nederland en bestaat uit 11 vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke organisaties waaronder de voorzitter en penningmeester vanuit de Bethaniya Congregation en de secretaris is een Anglicaanse pastor,
  • Kennis is gemaakt met de coördinator, Oscar Mulumbwa en zijn assistent Isac Phiri. De coördinator draagt tevens de verantwoording voor de financiële administratie, die hij strikt bij houdt.
  • De cursussen draaien behoorlijk maar vooral de catering en elektrotechniek doen het erg goed. Er zal nog meer aandacht aan de werving van jongeren worden gegeven vooral die voor ICT en kleding maken. Dat is vergemakkelijkt doordat een nieuwe board is geïnstalleerd die hun wortels hebben in de gemeenschappen rondom het jeugdproject maar ook zal Facebook zijn intrede doen.
  • De computers zijn alle 8 werkbaar gemaakt, WIFI werd geïnstalleerd, de coördinator is uitgerust met een mobiele telefoon waardoor communicatie onderling, maar ook met de Foundation in Nederland, makkelijker en bereikbaarder is geworden.
  • De voedseluitreiking aan de meest kwetsbare kinderen uit de gemeenschap was ontroerend om mee te maken. 225 kinderen hebben daar aan deelgenomen.  Het was een ware happening om erbij aanwezig te zijn en af en toe een handje te helpen met een flesje drinken open maken. Als de sponsoren in Nederland zouden kunnen worden uitgebreid zou wellicht ook de frequentie (nu, 4 tot 5 maal per jaar) kunnen worden opgevoerd.
  • De maismolen draait goed en is een prachtig voorbeeld dat laat zien dat hiermee een bijdrage wordt geleverd om op eigen benen te gaan staan. Het mais is hoofdvoedsel, eind mei is de oogsttijd.  Dat levert daarna vele maanden werk om het te malen. De ruimte waar de molenaar in werkt is ruimer van ventilatieopeningen voorzien en hij heeft goede maskers tot zijn beschikking gekregen waardoor hij veilig en praktisch kan werken.
  • Er valt nog veel werk te verzetten ter plaatse in Zambia en de eerste schreden om een NGO  (Non Government Organisation) te worden zijn gezet. Er komen nogal wat bureaucratische handelingen aan te pas die het hoofd moeten worden geboden. Door de NGO erkenning zullen er meer subsidies voor het project beschikbaar kunnen komen. Daarnaast worden eigen initiatieven opgezet zoals het maken van kleding en het maken van bakproducten en het uitgeven van lunchbonnen.
  • Het bezoek ter plaatse heeft de bestuursleden zelf, maar vooral ook de mensen die betrokken zijn bij het project, een enorme stimulans gegeven om het project tot een succes te maken. Vooral de rol van de coördinator hierin, Oscar Mulumbwa, is cruciaal. Het BEZWA bestuur in Nederland heeft veel vertrouwen in hem en dat ook uitgesproken.