De bouw van het nieuwe Jeugdcentrum is gestart!!!!

Nadat de eerste termijn was betaald aan de Wilde Ganzen werd het bedrag van € 15.000,– aangevuld tot ruim € 22.000,– door hen en overgemaakt op de bankrekening van BEZWA in Zambia. Daarmee werd een start gemaakt voor de bouw, als eerste de muur rondom het terrein. De ommuring is noodzakelijk om alle eigendommen van en voor de bouw veilig te stellen. Ook is een start gemaakt met de funderingssleuven. Er hoeft op de bouwplaats niet te worden geheid vanwege de steenachtige ondergrond van het terrein. De contouren worden zichtbaar.