Het is al weer enige maanden geleden dat informatie aan de website werd toegevoegd. Eén en ander betekent niet dat de contacten en activiteiten stil zouden liggen met Zambia. Integendeel. De eerste maanden van dit jaar zijn gebruikt om tot overeenstemming te komen over het budget dat was aangevraagd voor 2023. Men vroeg meer budget dan het jaar daarvoor. Op zich wel begrijpelijk want de invloeden van de oorlog van Rusland met de Oekraïne laten zich ook in Afrika gelden. Kosten van  levensonderhoud en energie stijgen daar onevenredig, net als in de Europese landen. De begroting die werd overeen gekomen staat overigens op de website. We hebben gemeend de communicatie omtrent uitgaven en opleiden van studenten, wat meer te gaan stroomlijnen en te verbreden met video-beeldverbinding. Tijdens het verblijf van het bestuur in oktober 2022, zijn de bestuursleden Bram, Jaco en Geert-Jan door toeval in contact gekomen met mevr. Chisanga. Zij kent het gebied waar het opleidingscentrum is gevestigd en was bereid met het lokale bestuur in contact te treden om een aantal zaken aangaande het te voeren beleid in de komende jaren wat uitgebreider te bespreken, in de lokale taal wel te verstaan. Voorts willen we een aantal administratieve zaken aangaande boekhouding en registratie van de studenten, wat overzichtelijker in beeld zien te krijgen. Dat is noodzakelijk om de ons toevertrouwde middelen duidelijker te verantwoorden. In het licht van de ANBI bepalingen willen we goed laten zien wat met de ter beschikking gestelde bedragen is en wordt gedaan. Dit vanwege de mogelijkheid dat particulieren het door hen ter beschikking gestelde bedrag, kunnen aftrekken als gift, vóór dat de belasting over het inkomen wordt berekend. Op vrijdag 16 juni j.l. is er voor de eerste maal contact geweest met het jeugdcentrum in de wijk `Chipulukusu` nabij de stad Ndola, door middel van een video-beeldverbinding met mevr. Chisanga, coördinator Oscar en de bestuursleden Bram en Geert-Jan. Het is nog wat onwennig om op deze directere manier, met elkaar van gedachten te wisselen en te communiceren. Dat zal in de nabije toekomst vaker gaan gebeuren.