UITDAGINGEN
Het BEZWA-PROJECT kent verschillende specifieke uitdagingen:
Om diefstal-gevoelige dingen goed te beveiligen dient het terrein waar de gebouwen van het BEZWA Project staan te worden omheind. Met de fundering daarvan is een begin gemaakt, maar de omheiningsmuur moet nog worden opgetrokken. 
Om het project aan te sturen en verschillende programma’s goed op gang te houden en om samenwerking met andere instanties te realiseren, is de aanstelling van een competente manager voor langere tijd zeer de moeite waard.
Om de opleidingsprogramma’s te certificeren is een traject van registratie ingezet. Naast de accreditatie speelt daarbij het probleem van de kosten om te voldoen aan de eisen die van regeringswege aan onderwijsfaciliteiten worden gesteld.
Gezien de (te verwachten) toeloop op de skill trainingen moet extra in de aanschaf en het onderhoud van machines worden geïnvesteerd.
Aan Zambiaanse kant:
Er moeten verschillende formaliteiten worden vervuld om de BEZWA-Foundation goed van de grond te krijgen. Bovendien zal een wervingscampagne ook grote inzet vergen.
Brede samenwerking, realistische planning, kostenbeheersing en een heldere verantwoording zijn kernpunten in de communicatie van Nederlandse zijde.
Naast een goede communicatie tussen Stichtingsbestuur en Projectleiding in Zambia is enige begeleiding bij en toezicht op de voortgang van de verschillende programma’s van groot belang.
Ook deze kosten drukken op het budget van de BEZWA Foundation.
Een goede relatie met donoren is erg belangrijk. Het gaat immers niet alleen om eenmalige giften,
maar ook om bijdragen die zich over een langere periode uitstrekken.
Aan Nederlandse kant:
Over ons
Doneren
Contact
Lange Uitweg 23
3998WD Schalkwijk
Tel. 030-6066643

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748