PROGRAMMA
Het BETANIYA YOUTH PROJECT kent een aantal programma’s:
In het Jeugdcentrum komen jongerengroepen samen en repeteren jeugdkoren. Eveneens worden er video’s vertoond.
Er kunnen ook spelletjes worden gedaan en op het omliggende terrein kan worden gevoetbald.
Een bibliotheekje met lees- en studiemateriaal behoort tot het wensenpakket van dit programma.
Tevens wordt er voorlichting gegeven over bijv. aidspreventie en lichamelijke hygiëne, maar ook over het opzetten van een (eenmans) onderneming.
Mogelijk biedt het centrum in de toekomst ook ruimte voor voorbereidend middelbaar onderwijs.
ONTSPANNING en VOORLICHTING
VAKONDERWIJS
Het onderwijs richt zich vooral op skillstrainingen vanuit de gedachte dat een vak-vaardigheid altijd kan worden gebruikt om in eigen levensonderhoud te voorzien, ofwel in loondienst dan wel zelfstandig. Momenteel wordt er onderwijs gegeven in computervaardigheid en kleren maken. Onderwijs in hout- en metaalbewerking is in voorbereiding. Misschien kunnen we samenwerken met de buurman, die wasknijpers maakt voor de verkoop?
VOEDSELHULP
Zieke jongeren hebben het extra moeilijk. HIV-besmette kinderen worden dikwijls door hun familie in de steek gelaten. Waar mogelijk geeft het BEZWA YOUTH Center hen te eten. De mais wordt op eigen akker verbouwd en met behulp van een maismolen in eigen beheer gemalen en tenslotte tot maispap (nsima) gekookt in een eigen keuken.
Ook wordt bijvoeding in de vorm van groente en fruit gegeven. Dit programma staat door de sterke toeloop (er zijn veel zieke kinderen) financieel sterk onder druk.
Een van de principes achter de steun aan het BEZWA YOUTH PROJECT is de weg naar zelfstandigheid.
Geen subsidie-afhankelijkheid en waar mogelijk op eigen benen.

De verbouw van mais op eigen akker is al een voorbeeld van dat beleid en de maismolen is een ander. Die maalt het eigen mais en de kosten kunnen goeddeels worden gedekt uit de opbrengsten van de verhuur aan anderen uit de gemeenschap.                                                                                           
SELF-SUSTAINABILITY PROGRAMMA’S
Nog een ander voorbeeld is de aanschaf van een wifi-installatie in samenwerking met ZAMTEL, die een GSM mast op het terrein van de Betaniya Congregation heeft staan. Wifi is niet alleen nuttig bij het computeronderwijs, maar levert ook inkomen als anderen er gebruik van kunnen maken.

Om de problemen met de sterk haperende stroomvoorziening het hoofd te bieden
is geïnvesteerd in een generator.  
Ook wordt gedacht aan de opzet van een kippenfarm,
die vanwege de economische groei, goede rendementsperspectieven biedt. 


Over ons
Doneren
Contact
Lange Uitweg 23
3998WD Schalkwijk
Tel. 030-6066643

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748