NIEUWS
NIEUWS ONSITE BEZOEK BEZWA-PROJECT MEI 2018
Het drukke programma omvatte gesprekken met bestuurders en uitvoerders, maar ook met deelnemers en andere jongeren uit de community. Eveneens vond overleg plaats met kerkelijke en overheidsinstanties en met mogelijke samenwerkingspartners. Dat laatste heeft veel praktisch inzicht opgeleverd en wordt voorts opgepakt door de coördinator.
Het bezoek ter plaatse heeft de bestuursleden zelf, maar vooral ook de mensen die betrokken zijn bij het project, een enorme stimulans gegeven om het project tot een succes te maken. Vooral de rol van de coördinator hierin, Oscar Mulumbwa, is cruciaal. Het BEZWA bestuur in Nederland heeft veel vertrouwen in hem en dat ook uitgesproken.
Kort nadat het vertrek naar Nederland was aangebroken werden ruim 200 kuikens geleverd voor de opfok van ca. 8 weken. Ook dit onderdeel kan een substantiële bijdrage leveren op weg naar de verzelfstandiging die we rond 2021, in gezamenlijkheid met de Board, na streven.
Er valt nog veel werk te verzetten ter plaatse in Zambia en de eerste schreden om een NGO  (Non Government Organisation) te worden zijn gezet. Er komen nogal wat bureaucratische handelingen aan te pas die het hoofd moeten worden geboden. Door de NGO erkenning zullen er meer subsidies voor het project beschikbaar kunnen komen. Daarnaast worden eigen initiatieven opgezet zoals het maken van kleding en het maken van bakproducten en het uitgeven van lunchbonnen.

De maismolen draait goed en is een prachtig voorbeeld dat laat zien dat hiermee een bijdrage wordt geleverd om op eigen benen te gaan staan. Het mais is hoofdvoedsel, eind mei is de oogsttijd.  Dat levert daarna vele maanden werk om het te malen. De ruimte waar de molenaar in werkt is ruimer van ventilatieopeningen voorzien en hij heeft goede maskers tot zijn beschikking gekregen waardoor hij veilig en praktisch kan werken.
De voedseluitreiking aan de meest kwetsbare kinderen uit de gemeenschap was ontroerend om mee te maken. 225 kinderen hebben daar aan deelgenomen.  Het was een ware happening om erbij aanwezig te zijn en af en toe een handje te helpen met een flesje drinken open maken. Als de sponsoren in Nederland zouden kunnen worden uitgebreid zou wellicht ook de frequentie (nu, 4 tot 5 maal per jaar) kunnen worden opgevoerd.
De computers zijn alle 8 werkbaar gemaakt, WIFI werd geïnstalleerd, de cöordinator is uitgerust met een mobiele telefoon waardoor communicatie onderling, maar ook met de Foundation in Nederland,makkelijker en bereikbaarder is geworden.
De cursussen draaien behoorlijk maar vooral de catering en elektrotechniek doen het erg goed. Er zal nog meer aandacht aan de werving van jongeren worden gegeven vooral die voor ICT en kleding maken. Dat is vergemakkelijkt doordat een nieuwe board is geïnstalleerd die hun wortels hebben in de gemeenschappen rondom het jeugdproject maar ook zal Facebook zijn intrede doen.
Kennis is gemaakt met de coöordinator, Oscar Mulumbwa en zijn assistent Isac Phiri. De coördinator draagt tevens de verantwoording voor de financiële administratie, die hij strikt bij houdt.
Een nieuwe BEZWA/board is van start gegaan kort voor het vertrek naar Nederland en bestaat uit 11 vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke organisaties waaronder de voorzitter en penningmeester vanuit de Bethaniya Congregation en de secretaris is een Anglicaanse pastor,
Over ons
Doneren
Contact
Lange Uitweg 23
3998WD Schalkwijk
Tel. 030-6066643

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748