NIEUWS
NIEUWS ONSITE BEZOEK BEZWA-PROJECT MEI 2018
Het drukke programma omvatte gesprekken met bestuurders en uitvoerders, maar ook met deelnemers en andere jongeren uit de community. Eveneens vond overleg plaats met kerkelijke en overheidsinstanties en met mogelijke samenwerkingspartners. Dat laatste heeft veel praktisch inzicht opgeleverd en wordt voorts opgepakt door de coördinator.
Het bezoek ter plaatse heeft de bestuursleden zelf, maar vooral ook de mensen die betrokken zijn bij het project, een enorme stimulans gegeven om het project tot een succes te maken. Vooral de rol van de coördinator hierin, Oscar Mulumbwa, is cruciaal. Het BEZWA bestuur in Nederland heeft veel vertrouwen in hem en dat ook uitgesproken.
Kort nadat het vertrek naar Nederland was aangebroken werden ruim 200 kuikens geleverd voor de opfok van ca. 8 weken. Ook dit onderdeel kan een substantiële bijdrage leveren op weg naar de verzelfstandiging die we rond 2021, in gezamenlijkheid met de Board, na streven.
Er valt nog veel werk te verzetten ter plaatse in Zambia en de eerste schreden om een NGO  (Non Government Organisation) te worden zijn gezet. Er komen nogal wat bureaucratische handelingen aan te pas die het hoofd moeten worden geboden. Door de NGO erkenning zullen er meer subsidies voor het project beschikbaar kunnen komen. Daarnaast worden eigen initiatieven opgezet zoals het maken van kleding en het maken van bakproducten en het uitgeven van lunchbonnen.

De maismolen draait goed en is een prachtig voorbeeld dat laat zien dat hiermee een bijdrage wordt geleverd om op eigen benen te gaan staan. Het mais is hoofdvoedsel, eind mei is de oogsttijd.  Dat levert daarna vele maanden werk om het te malen. De ruimte waar de molenaar in werkt is ruimer van ventilatieopeningen voorzien en hij heeft goede maskers tot zijn beschikking gekregen waardoor hij veilig en praktisch kan werken.
De voedseluitreiking aan de meest kwetsbare kinderen uit de gemeenschap was ontroerend om mee te maken. 225 kinderen hebben daar aan deelgenomen.  Het was een ware happening om erbij aanwezig te zijn en af en toe een handje te helpen met een flesje drinken open maken. Als de sponsoren in Nederland zouden kunnen worden uitgebreid zou wellicht ook de frequentie (nu, 4 tot 5 maal per jaar) kunnen worden opgevoerd.
De computers zijn alle 8 werkbaar gemaakt, WIFI werd geïnstalleerd, de cöordinator is uitgerust met een mobiele telefoon waardoor communicatie onderling, maar ook met de Foundation in Nederland,makkelijker en bereikbaarder is geworden.
De cursussen draaien behoorlijk maar vooral de catering en elektrotechniek doen het erg goed. Er zal nog meer aandacht aan de werving van jongeren worden gegeven vooral die voor ICT en kleding maken. Dat is vergemakkelijkt doordat een nieuwe board is geïnstalleerd die hun wortels hebben in de gemeenschappen rondom het jeugdproject maar ook zal Facebook zijn intrede doen.
Kennis is gemaakt met de coöordinator, Oscar Mulumbwa en zijn assistent Isac Phiri. De coördinator draagt tevens de verantwoording voor de financiële administratie, die hij strikt bij houdt.
Een nieuwe BEZWA/board is van start gegaan kort voor het vertrek naar Nederland en bestaat uit 11 vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke organisaties waaronder de voorzitter en penningmeester vanuit de Bethaniya Congregation en de secretaris is een Anglicaanse pastor,
VERSLAG ONTWIKKELINGEN BEZWA FOUNDATION
EN ONSITE BEZOEK BEZWA-PROJECT DECEMBER 2018
In mei 2018 brachten de voorzitter en de penningsmeester een bezoek aan het BEZWA COMMUNITY YOUTH SKILLS CENTRE,
kortweg het BEZWA-PROJECT, in Chipulukusu, Zambia.

Een goede reis waarin veel werd bereikt voor in voortgang en samenwerking.
Helaas werd Prof. Klaas Zwanepol, stichter en voorzitter van BEZWA,  ernstig ziek
kort na onze terugkeer in Nederland en overleed op 30 juni 2018.
Een moeilijke periode van verdriet en rouw volgde in de maanden erna.
Voor mij, als penningmeester en nu wnd voorzitter van BEZWA FOUNDATION, ontstond al direct het gevoel dat wat is opgebouwd in Zambia,
moet worden voortgezet totdat men zelfstandig kan gaan functioneren.

In de contacten die ontstonden met mevrouw Christien Zwanepol werd snel duidelijk dat zij betrokken wilde zijn bij het BEZWA project.
Zij nam het besluit deel uit te willen maken van het bestuur en als zodanig functioneert zij thans binnen de BEZWA Foundation.

Het bericht van overlijden van Prof. Zwanepol kwam in Zambia hard aan. Vol ongeloof reageerde men op het bericht. Immers enkele weken ervoor was hij energiek en enthousiast aan het werk voor het project in Zambia. De dag van de begrafenis kwamen in Zambia het bestuur, leraren en coordinator in het project bijeen als medeleven met de familie en het bestuur in Nederland.

Op 5 oktober 2018 was er een bestuursvergadering waaraan Christien Zwanepol voor de eerste maal deel nam. 
Inmiddels was contact gelegd met Wilde Ganzen om te zien of men bereid was deel te nemen aan het BEZWA project.
Men wilde bij Wilde Ganzen alleen mee gaan doen als BEZWA een NGO registratie zou hebben. (NGO= Non Gouvernamental Organisation)
Die insteek maakte dat we het snel eens werden dat een nieuwe reis naar Zambia gemaakt moest worden. Noodzakelijk om de NGO registratie te verkrijgen maar tevens om een herdenkingsmoment in te vullen voor het overlijden van Klaas Zwanepol om het gezamenlijk verdriet te delen.
Zo is nadien een reis geboekt voor de periode 3 t/m 18 december 2018. Daarover volgt hieronder een on-site verslag.

Kort na terugkomst uit Zambia ontvingen we de formele goedkeuring als NGO, een geweldig resultaat waarmee het bestuur verdere plannen is gaan maken met Wilde Ganzen voor een nieuw te bouwen jeugdcentrum.
 
Die plannen worden in de loop van 2019 verder besproken en ontwikkeld met alle betrokken partijen
(bestuur en coördinator in Zambia, bestuur BEZWA Foundation in Nederland en organisatie Wilde Ganzen) Verdere ontwikkeling en Fondswerving zullen op de webiste worden weergegeven en bijgehouden.

Naast de activiteiten voor de NGO registratie, was er kort voor de Kerstdagen van 2018 nog weer een voedseluitreiking voor de allerarmste kinderen.
Een hoogtepunt van de reis was bovendien de diploma-uitreiking aan 46 studenten van de diverse opleidingen. De eer viel mij toe om alle diploma’s persoonlijk te mogen overhandigen.
Tot slot mocht ik aanwezig zijn bij de inzegening van het Kerkelijk Huwelijk van de molenaar van de maismolen, Luka Banda.
Een prachtige ceremonie met een mooie bruid en bruidegom.
Over ons
Doneren
Contact
Lange Uitweg 23
3998WD Schalkwijk
Tel. 030-6066643

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748