DONEREN
Eenmalig geven

Op onze site staan de lopende projecten. U kunt eenmalig geven of donateur worden
Uw donatie kunt u over maken op naam van BEZWA FOUNDATION; IBAN nummer NL36 SNS B09 24 82 17 60. Bic nummer SNSBNL2A
U kunt ook aangeven dat het een vrije donatie betreft.
Donateur worden

Als u donateur wilt worden van ‘
BEZWA COMMUNITY YOUTH CENTER’, betaalt u per periode een door u gekozen bedrag, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Met dit geld helpt u ons meer initiatieven te steunen.

U kunt donateur worden door te mailen naar info@bezwa.nl of vul het formulier in en verstuur dit naar ons als u hier meer informatie over wilt hebben.
Gegevens Stichting BEZWA-Foundation
De activiteiten van het Ndola-Jeugdproject (ook Jeugdopvang Chipulukusu of BEZWA-Project genaamd)
zijn per 28-07-2015 ondergebracht bij de Stichting BEZWA-FOUNDATION. 
De belastingdienst heeft de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.  Giften aan de BEZWA FOUNDATION zijn fiscaal aftrekbaar.

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748
Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen uitkering of beloning voor hun activiteiten. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u onder het hoofdstuk jaarverslag en nieuws.
Over ons
Doneren
Contact
Lange Uitweg 23
3998WD Schalkwijk
Tel. 030-6066643

KvK nr. 63817063
RSIN nr. 855413748